اصغر ابراهیم نژاد

۱۸مهر
دوتارنواز ۱۰۰ ساله مازندران درگذشت

دوتارنواز ۱۰۰ ساله مازندران درگذشت

اصغر ابراهیم‌نژاد از نوازندگان شناخته شده مطرح دوتار مازندران بامداد پنجشنبه ۱۷ مهر دار فانی را وداع گفت.