اشوان خدابنده‌لو

20اسفند
«اشوان» مخاطبانش را غافلگیر می‌کند

«اشوان» مخاطبانش را غافلگیر می‌کند

اشکان خدابنده‌لو مشهور به «اشوان» پس از برگزاری چند کنسرت در شهرهای مختلف، خود را برای برگزاری چند کنسرت متفاوت و تولید چند قطعه جدید آماده می‌کند.