اشرف بروجردی

۱۸مهر
رییس کتابخانه ملی درگذشت شجریان را تسلیت گفت

رییس کتابخانه ملی درگذشت شجریان را تسلیت گفت

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پیامی درگذشت محمدرضا شجریان را تسلیت گفت.