اسماعیل پرقوه

۰۴مرداد
اسماعیل پرقوه: ارزش‌گذاری در حوزه موسیقی کار راحتی نیست
کتاب آموزش سنتور برای 6 تا 60 ساله ها منتشر می شود

اسماعیل پرقوه: ارزش‌گذاری در حوزه موسیقی کار راحتی نیست

«سلام سنتور» عنوان موقت کتابی است که در ماه‌های آینده از اسماعیل پرقوه منتشر خواهد شد که در واقع آموزش سنتور از ۶ تا ۶۰ سالگی و با ۶۰ آهنگ است.