اسماعیل ادیب خوانساری

۰۶فروردین
سالروز درگذشت «اسماعیل ادیب خوانساری» گرامی باد

سالروز درگذشت «اسماعیل ادیب خوانساری» گرامی باد

در سال ۱۳۱۹ وقتی برای نخستین‌بار در ایران، رادیو ملی تأسیس شد، تصمیم‌گیرندگان از یک خواننده‌ی ۳۹ ساله به‌عنوان نخستین خواننده مرد رادیوی ملی دعوت کردند. ششم فروردین‌ماه سالروز درگذشت اسماعیل ادیب خوانساری است که آثارش در صفحه‌های گرامافون «۷۸ دور»، آثار رادیویی، آوازها و تصانیف همراه با ساز و ارکستر و تعداد بی‌شماری ضبط‌های […]