اسفندیار تخمکار

17آبان
گفت‌وگو با اسفندیار تخمکار: این سازها از درد می‌نوازند!

گفت‌وگو با اسفندیار تخمکار: این سازها از درد می‌نوازند!

یک هنرمند حوزه موسیقی نواحی درباره وضعیت معیشت هنرمندان اظهار می‌کند: هنرمندان موسیقی نواحی با هنر خود دردهای جامعه را به تصویر می‌کشند و با مردم همراه می‌شوند.