اسحاق بلوچ‌نسب

11آبان
ایرانی‌هایی که زندگی‌شان بدون نغمه‌ها نمی‌گذرد

ایرانی‌هایی که زندگی‌شان بدون نغمه‌ها نمی‌گذرد

hot-topic-logoحدود ۷۰ سال از عمرش می‌گذرد و به گفته خودش ۹ فرزند، ۹ نوه و یک همسر دارد. سال‌هاست که در حوزه موسیقی نواحی سیستان و بلوچستان کار می‌کند و معتقد است، هیچ کسی برای نه‌تنها موسیقی نواحی، بلکه برای موسیقی، کاری نمی‌کند.
+درست است که پول نداریم اما باید روحیه داشته باشیم