استان اردبیل

17اسفند

رستم نوری ابدی شد

رستم نوری ابدی شد

21بهمن
در رثای خالق «آیریلیق» یکی از مشهورترین ترانه‌های آذربایجان

در رثای خالق «آیریلیق» یکی از مشهورترین ترانه‌های آذربایجان

در پی درگذشت رجب ابراهیمی خالق ترانه «آیریلیق» عیسی عظیمی در اینستاگرام نوشت: «آیریلیق چنان شهرتی داشت که می‌گفتند فولکلور است و شاعر ندارد. این هم که کیفیت آدم را کاری که کرده، چیزی که به دنیا افزوده معلوم می‌کند چه حاجت به گفتن؟»