استان اردبیل

۱۷اسفند

رستم نوری ابدی شد

رستم نوری ابدی شد

۲۱بهمن
در رثای خالق «آیریلیق» یکی از مشهورترین ترانه‌های آذربایجان

در رثای خالق «آیریلیق» یکی از مشهورترین ترانه‌های آذربایجان

در پی درگذشت رجب ابراهیمی خالق ترانه «آیریلیق» عیسی عظیمی در اینستاگرام نوشت: «آیریلیق چنان شهرتی داشت که می‌گفتند فولکلور است و شاعر ندارد. این هم که کیفیت آدم را کاری که کرده، چیزی که به دنیا افزوده معلوم می‌کند چه حاجت به گفتن؟»