استانداری کرمان

12فروردین

حضور بی‌سابقه بانوان در جشنواره موسیقی نواحی ۱۳۹۸

یکی از مهم‌ترین رویدادهای موسیقی در سال گذشته جشنواره موسیقی نواحی بود که دوازدهمین دوره آن از ۱۶ تا ۱۹ آبان در کرمان با افزایش حضور بانوان در صحنه اجراها برگزار شد.