استانداری کرمان

۱۲فروردین

حضور بی‌سابقه بانوان در جشنواره موسیقی نواحی ۱۳۹۸

یکی از مهم‌ترین رویدادهای موسیقی در سال گذشته جشنواره موسیقی نواحی بود که دوازدهمین دوره آن از ۱۶ تا ۱۹ آبان در کرمان با افزایش حضور بانوان در صحنه اجراها برگزار شد.