استانبول ترکیه

27شهریور

تور کنسرت های اروپایی شجریان آغاز شد

تور کنسرت های اروپایی محمدرضا شجریان با اجرا در شهر استانبول ترکیه آغاز شد، در ادامه می توانید عکس های این کنسرت را مشاهده کنید