استانبول ترکیه

۲۷شهریور

تور کنسرت های اروپایی شجریان آغاز شد

تور کنسرت های اروپایی محمدرضا شجریان با اجرا در شهر استانبول ترکیه آغاز شد، در ادامه می توانید عکس های این کنسرت را مشاهده کنید