استاد یحیی تارساز

۱۸آبان

عکس؛

نامه استاد «یحیی» تارساز به مجله ناهید در ۲۶ شهریور ۱۳۰۶: آقای مدیر بدون ذکر هیچ مقدمه با یک دنیا تشکر از لطف جنابعالی که نام گمنام حقیر را سرلوحه یک قسمت از مقالات زیبای ناهید قرار داده بودید عرضه می‌دارد که یگانه علت ترقی خارق‌العاده صنایع در میان ملل متمدنه مغرب‌زمین همانا قدرشناسی و […]