استاد مرحوم نورعلی برومند

۲۶اسفند
برومند برداشت درست و نگاه خلاقانه به ردیف را آموزش داد
حسین علیزاده در مراسم مجازی بزرگداشت نورعلی برومند گفت:

برومند برداشت درست و نگاه خلاقانه به ردیف را آموزش داد

مراسم بزرگداشت استاد مرحوم نورعلی برومند، موسیقی‌دان برجسته ایران و استاد دانشگاه تهران، به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یکشنبه ۲۴ اسفند ماه در فضای مجازی برگزار شد.‌