استاد محمدعلی بهمنی

02بهمن
شصت و سه روایت از زندگی محمدعلی بهمنی

شصت و سه روایت از زندگی محمدعلی بهمنی

شصت و سه روایت از زندگی استاد محمدعلی بهمنی در قالب کتاب «روزگار من و شعر»، روز جمعه پنجم بهمن در فرهنگسرای نیاوران رونمایی می‌شود.