استاد لطفی

۱۳اردیبهشت
با انتشار یادداشتی

با انتشار یادداشتی

کیخسرو پورناظری در پیامی در گذشت استاد محمدرضا لطفی را تسلیت گفت.
+فقدان محمدرضا لطفی ضایعه دردناکی برای جامعه موسیقی است