استاد فرهنگ شریف در بستر بیماری

۰۱خرداد
بستری شدن استاد پیشکسوت موسیقی ایران

بستری شدن استاد پیشکسوت موسیقی ایران

hot-topic-logoاستاد «فرهنگ شریف» از نوازندگان سرشناس و برجسته و صاحب سبک تار ایرانی که در حالت کما قرار داشت، در بخش آی سی یو بیمارستان «عرفان» شهر تهران بستری است.
+«موسیقی ایرانیان» آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای این استاد پیشکسوت موسیقی ایران دارد
+در ادامه هم می توانید فیلمی قدیمی از دو نوازی استادان «فرهنگ شریف» و «محمد اسماعیلی» را از طریق سایت «موسیقی ایرانیان» آنلاین ببینید و در صورت تمایل دانلود نمایید