استاد فرشچیان

۰۵بهمن
تابلوهای نقاشی فرشچیان، الهام بخش لوریس چکناواریان
برای 91 سالگی اسطوره مینیاتور

تابلوهای نقاشی فرشچیان، الهام بخش لوریس چکناواریان

بعید است کسی تابلوهای نقاشی استاد محمود فرشچیان را ببیند و تحت‌تاثیر آن قرار نگیرد.