استاد غلامعلی پور عطائی

14مهر
ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره موسیقی خراسان

ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره موسیقی خراسان

پیکر استاد دو تار نواز و موسیقی مقامی خراسان «غلامعلی پورعطائی» پس از برگزاری مراسم تشییع در مجتمع امام رضای مشهد برای تدفین به دیار خود تربت جام منتقل شد.
+پسر «غلامعلی پورعطائی»: استاد فقط متعلق به تربت جام نبودند بلکه به تمام کشور و جامعه هنری تعلق داشتند و فقدان ایشان دل همه مردم را به درد آورده است