استاد علی‌اصغر بهاری

20خرداد
دلسوخته عاشق
سالروز درگذشت علی‌اصغر بهاری

دلسوخته عاشق

استاد علی‌اصغر بهاری یکی از نام‌های موسیقی ایران است. بزرگان موسیقی معتقدند او بهترین نوازنده کمانچه بوده است.