استاد حسینعلی اعتصامی

04دی
حسینعلی اعتصامی درگذشت

حسینعلی اعتصامی درگذشت

استاد شاخص موسیقی مقامی شرق خراسان دار فانی را وداع گفت.