استاد حسام الدین سراج

۱۷شهریور
ایشان بسیار با اخلاق و متواضع بود

ایشان بسیار با اخلاق و متواضع بود

حسام‌الدین سراج – خواننده – درپی درگذشت «فرهنگ شریف» گفت: متأسفم که این گوهر گران‌بها را از دست دادیم. این خواننده موسیقی سنتی تأکید کرد: آقای شریف – نوازنده پیشکسوت تار – از ارزش‌های موسیقی ایرانی پس از استاد جلیل شهناز بود و شیوه سرآمدی در نوازندگی تار داشت. او با اشاره به این‌که من […]