استاد ابوالحسن خوشرو

11اسفند
نخستین سالگرد استاد خوشرو برگزار شد
در قائمشهر

نخستین سالگرد استاد خوشرو برگزار شد

اولین سالگرد استاد ابوالحسن خوشرو بر سر مزار ایشان در روستای ساروکلا از شهرستان قائمشهر برگزار شد.