استاد ابوالحسن خوشرو

۱۱اسفند
نخستین سالگرد استاد خوشرو برگزار شد
در قائمشهر

نخستین سالگرد استاد خوشرو برگزار شد

اولین سالگرد استاد ابوالحسن خوشرو بر سر مزار ایشان در روستای ساروکلا از شهرستان قائمشهر برگزار شد.