اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله رقابتی جشنواره موسیقی نوای خرم

۲۱آبان
اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله رقابتی جشنواره موسیقی نوای خرم اعلام شد

اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله رقابتی جشنواره موسیقی نوای خرم اعلام شد

ستاد برگزاری ششمین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی برای شرکت در مرحله رقابتی این رویداد موسیقایی را منتشر کرد.