از کوچ تا رهایی

۲۲مرداد
در چهار موومانِ غم، حیرت، اضطراب و رهایی

در چهار موومانِ غم، حیرت، اضطراب و رهایی

آلبوم «از کوچ تا رهایی» با آهنگسازی «ستار هوشیاری‌پور» و خوانندگی «وحید تاج» در چهار مومانِ روزگار با غم، حیرت، اضطراب و رهایی منتشر شد.

۱۳مهر
با آهنگسازی «ستار هوشیاری‌پور» و پس از ایام محرم و صفر

با آهنگسازی «ستار هوشیاری‌پور» و پس از ایام محرم و صفر

آلبوم «از کوچ تا رهایی» با آهنگسازی «ستار هوشیاری‌پور» و خوانندگی «وحید تاج» پس از ایام محرم و صفر در چهار مومانِ روزگار با غم -حیرت- اضطراب و رهایی منتشر می‌شود.
+آلبوم «از کوچ تا رهایی» دارای پنج قطعه‌ی با کلام و یک قطعه‌ی بدون کلام است