ارکستر پارسوآ

۲۸آبان
سامان دادن به اوضاع موسیقی هم‌فکری همه‌جانبه می‌خواهد
یک مدرس موسیقی مطرح کرد:

سامان دادن به اوضاع موسیقی هم‌فکری همه‌جانبه می‌خواهد

سید محمد تنکابنی که با هنرجویان نسل‌های جدید فاصله سنی کمی دارد، معتقد است دانش و آگاهی دانشجو باعث ارتقای دانش استاد می‌شود. او معتقد است طی این سال‌ها اتفاقات خوبی در عرصه آموزش موسیقی رخ داده است.