ارکستر موسیقی ملی ايران

۲۱تیر
به منظور تکمیل رپرتوار موسیقی ملی ایران و آشنایی با ظرفیت های موجود در این حوزه

به منظور تکمیل رپرتوار موسیقی ملی ایران و آشنایی با ظرفیت های موجود در این حوزه

ارکستر موسیقی ملی ایران به منظور آشنایی با ظرفیت‌های موجود در حوزه آهنگسازی موسیقی ملی ایران از قطعات ساخته شده توسط آهنگسازان ایرانی استقبال می کند. به گزارش خبرنگار «موسیقی ایرانیان»، ارکستر موسیقی ملی ایران به منظور تکمیل رپرتوار موسیقی ملی ایران و آشنایی با ظرفیت های موجود در این حوزه از آهنگسازان موسیقی ملی […]