ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران

12تیر
فراخوان تازه بنیاد رودکی برای ارکسترهای دولتی منتشر شد
برای همکاری با رهبران ارکستر جوان

فراخوان تازه بنیاد رودکی برای ارکسترهای دولتی منتشر شد

بنیاد فرهنگی هنری رودکی برای همکاری با رهبران ارکستر جوان کشورمان جهت حضور در مجموعه ارکستر های دولتی فراخوانی را منتشر کرد.