ارکستر مجلسی نوفه

۰۲بهمن
کنسرت ارکستر مجلسی «نوفه»

کنسرت ارکستر مجلسی «نوفه»

ارکستر مجلسی«نوفه» ۶ بهمن ماه، آثاری از کیاوش صاحب‌نسق را در تالار رودکی اجرا خواهند کرد.