ارکستر كامه‌راتا

29فروردین

کنسرت های «کامه‌راتا»

ارکستر «کامه‌راتا» به رهبری کیوان میرهادی دور جدید کنسرت‌های خود را آغاز می‌کند.