ارکستر فیلامونیک پاریس

01خرداد
ارکستر فیلارمونیک پاریس آثار کیوان ساکت را اجرا می‌کند

ارکستر فیلارمونیک پاریس آثار کیوان ساکت را اجرا می‌کند

آثار کیوان ساکت توسط ارکستر فیلارمونیک پاریس به رهبری آرش فولادوند روی صحنه می‌رود.