ارکستر فیلارمونیک باکو

۲۲مرداد
/ یک رپرتوار رنگارنگ

/ یک رپرتوار رنگارنگ

رهبر ارکستر فیلارمونیک باکو با اشاره به برگزاری تازه ترین کنسرت این مجموعه موسیقایی از حضور خود در جمهوری آذربایجان و همکاری با نوازندگان ایرانی سخن گفت.