ارکستر «شرر»

۲۰آبان
جزییات تازه ترین کنسرت پاییزی ارکستر «شرر» اعلام شد
برای اجرا در برج آزادی تهران ؛

جزییات تازه ترین کنسرت پاییزی ارکستر «شرر» اعلام شد

موسیقی ایرانیان: مجموعه موسیقایی «شَرَر» به رهبری ارکستر علیرضا حاجی علی شیر روز پنجشنبه بیست و پنجم آبان ماه تازه ترین کنسرت پاییزی خود را در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی تهران برگزار می کند. به گزارش موسیقی ایرانیان، برج آزادی تهران روز پنجشنبه بیست و پنجم آبان ماه میزبان مخاطبان با تازه ترین کنسرت […]