ارکستر سمفونیک شهر فلورانس ایتالیا

۱۷آذر
با اجرا در کلیسای قدیمی سنت مارکز

با اجرا در کلیسای قدیمی سنت مارکز

ارکستر سمفونیک شهر فلورانس ایتالیا قطعه «Death and the maiden» اثر «شوبرت» را به رهبری «مسیح تحویلداری»، به روی صحنه برد.
+قرار بر این است طبق برنامه ریزی‌های انجام شده این اجرا در آینده‌ای نزدیک به صورت رسمی در کشور ایتالیا منتشر شود