ارکستر سمفونیک شهر فلورانس ایتالیا

17آذر
با اجرا در کلیسای قدیمی سنت مارکز

با اجرا در کلیسای قدیمی سنت مارکز

ارکستر سمفونیک شهر فلورانس ایتالیا قطعه «Death and the maiden» اثر «شوبرت» را به رهبری «مسیح تحویلداری»، به روی صحنه برد.
+قرار بر این است طبق برنامه ریزی‌های انجام شده این اجرا در آینده‌ای نزدیک به صورت رسمی در کشور ایتالیا منتشر شود