ارکستر سازهای ملی سن پترزبورگ

06آذر
با ارکستر سازهای ملی این شهر

با ارکستر سازهای ملی این شهر

کیوان ساکت از سفر به سن‌پترزبورگ برای اجرای آثار خود توسط ارکستر سازهای ملی این شهر و روی صحنه رفتن در مقام سولیست تار گفت.