ارکستر رسانه هنر

۲۵بهمن
مشکلات فضای اجرای ارکستر رسانه هنر چه بود؟

مشکلات فضای اجرای ارکستر رسانه هنر چه بود؟

رفت‌وآمدهای مکرر، گریه کودکان و صدای فلش‌های دوربین در سالن کوچک رودکی باعث آزار حضار شد.