ارکستر خنیاگران مهر

۱۸خرداد
هنرنمایی بانوان ایرانی در یک نمایشگاه جهانی موسیقی

هنرنمایی بانوان ایرانی در یک نمایشگاه جهانی موسیقی

ارکستر خنیاگران مهر به رهبری و آهنگسازی بهزاد عبدی در نمایشگاه وُمِکس ۲۰۱۹ اجرا خواهد داشت.