ارکستر خصوصی ایستگاه

29آبان
اثر مشترک ایران و اتریش به مناسبت روز جهانی کودک منتشر شد

اثر مشترک ایران و اتریش به مناسبت روز جهانی کودک منتشر شد

انجمن فرهنگی سفارت اتریش در تهران به مناسبت روز جهانی کودک در همکاری با ارکستر خصوصی «ایستگاه»، اثری مشترک را منتشر کرد.