ارکستر اتریشی

۰۵شهریور
تکذیب یک خبر از سوی بنیاد رودکی؛

تکذیب یک خبر از سوی بنیاد رودکی؛

بنیاد رودکی اعلام کرد که گفت‌وگویی برای حضور ارکستری از اتریش در ایران انجام نشده است. بنیاد رودکی در مورد اخبار نادرستی که در برخی از رسانه‌ها مبنی بر حضور ارکستر اتریش در ایران منتشر شده است اعلام کرد: «اساسا گفتگویی برای حضور ارکستری از اتریش صورت نگرفته است و هرگونه اخبار مربوط به فعالیت […]