اروین خاچیکان

09تیر
با عنوان «از ضبط تا اجرا»

با عنوان «از ضبط تا اجرا»

اروین خاچیکیان هنرمند ایرانی که سابقه همکاری با هنرمندان بزرگی همچون Serj Tankian را در کارنامه کاری خود دارد، مستر کلاسی را تحت عنوان «از ضبط تا اجرا» برگزار می‌کند.
+جزئیات و موارد مورد بحث در این جلسه را در ادامه می توانید دنبال کنید