ارول براون

۱۸اردیبهشت
«ارول براون» عضو گروه مخبوب هات چاکلت و در ۷۱ سالگی

«ارول براون» عضو گروه مخبوب هات چاکلت و در ۷۱ سالگی

خواننده موسیقی پاپ بر اثر بیماری سرطان درگذشت