اركستر مهر

۱۹تیر
نیمه دوم تیر ماه ۱۳۹۶ در «تالار کوثر» شهر اصفهان

نیمه دوم تیر ماه ۱۳۹۶ در «تالار کوثر» شهر اصفهان

کنسرت موسیقی ایرانی «ارکستر مهر» به رهبری «مسعود هادی زاده» و آواز «مجتبی عسگری»، نیمه دوم تیر ماه ۱۳۹۶ در «تالار کوثر» شهر اصفهان، بروی صحنه می رود.
+جزئیات کامل به همراه اطلاعات بلیت فروشی این کنسرت