اركستر كامه راتا

۱۳شهریور

ارکستر «کامه راتا» در تالار رودکی

ارکستر «کامه راتا» به رهبری «کیوان میرهادی» به روی صحنه می رود