اركستر فيلارمونيك و اپرای ارمنستان

۰۳مهر
با اجرای ارکستر فیلارمونیک و اپرای ارمنستان

با اجرای ارکستر فیلارمونیک و اپرای ارمنستان

آلبوم موسیقی «راپسودی بختیاری» به آهنگسازی پیمان سلطانی و با اجرای نوازندگان ارکستر فیلارمونیک و اپرای ارمنستان توسط انجمن موسیقی ایران منتشر شد.