ارشیا صمصامی نیا

27آذر
آنسامبل آلمانی «موزیک فابریک» مقام‌های اصیل موسیقی باستانی ایران را می‌نوازد

آنسامبل آلمانی «موزیک فابریک» مقام‌های اصیل موسیقی باستانی ایران را می‌نوازد

قطعه «ریزلحظه‌ها» به آهنگسازی ارشیا صمصامی‌نیا که بر اساس مقام‌های اصلی موسیقی باستانی ایران آهنگسازی شده ،دیماه امسال توسط آنسامبل آلمانی موزیک فابریک اجرا می‌شود.