ارسلان طیبی

۲۷آذر
ارسلان طیبی: جشنواره موسیقی جوان نسل جوان را با موسیقی اقوام آشنا کرده است

ارسلان طیبی: جشنواره موسیقی جوان نسل جوان را با موسیقی اقوام آشنا کرده است

ارسلان طیبی داور موسیقی مازندران بر این نظر است جشنواره موسیقی جوان بواسطه توجه به موسیقی نواحی کل کشور باعث شده نسل جوان با موسیقی همه اقوام آشنا شوند.