ارزمون

15مرداد
پس از تحمل ۱۵ سال بیماری

پس از تحمل ۱۵ سال بیماری

«رمضان شکارچیان» معروف به ارزمون (نوازنده برجسته دوتار و خواننده معروف گودار) پس از تحمل ۱۵ سال بیماری، بامداد دوشنبه ۱۵ مردادماه درگذشت.