ارد انزابی پور

۰۲تیر
راه‌اندازی بخش تئاتر و موسیقی در باغ کتاب تهران
با طراحی آکوستیک سالن ها و یک استودیوی موسیقی توسط ارد انزابی پور

راه‌اندازی بخش تئاتر و موسیقی در باغ کتاب تهران

مجموعه تئاتر و موسیقی باغ کتاب شامل ۲ فضای تئاتری و موسیقایی به همراه یک استودیوی موسیقی در فضای باغ کتاب تهران راه‌اندازی شد.