اردوان كامكار

۰۴مهر

در اعتراض به وضعیت نشر موسیقی

اردوان کامکار (آهنگساز و نوازنده سنتور) از اعتراض خود نسبت به وضعیت نشر موسیقی خبر داد. کامکار به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه شرایط انتشار یک اثر موسیقایی آن اندازه بد شده که دیگر نمی‌خوام کارهایم را منتشر کنم. لذا تا زمانی که یک راهکار جدید برای انتشار آثارم پیدا نکنم؛ هیچیک از کارهای جدیدم را […]