اردوان انزابی‌پور

01مرداد
همکاری اردوان انزابی‌پور با یک گروه کره‌ای
آلبوم جدید گروه تندر در حال تولید است

همکاری اردوان انزابی‌پور با یک گروه کره‌ای

اردوان انزابی‌پور سرپرست گروه راک تندر تازه‌ترین فعالیت‌های خود و این گروه را تشریح کرد.

20مهر
به سرپرستی اردوان انزابی‌پور

به سرپرستی اردوان انزابی‌پور

یکی از قطعات گروه راک تندر به سرپرستی اردوان انزابی‌پور در مستندی ساخته یک هنرمند مکزیکی -نروژی استفاده می‌شود.