اردوان انزابی‌پور

۰۱مرداد
همکاری اردوان انزابی‌پور با یک گروه کره‌ای
آلبوم جدید گروه تندر در حال تولید است

همکاری اردوان انزابی‌پور با یک گروه کره‌ای

اردوان انزابی‌پور سرپرست گروه راک تندر تازه‌ترین فعالیت‌های خود و این گروه را تشریح کرد.

۲۰مهر
به سرپرستی اردوان انزابی‌پور

به سرپرستی اردوان انزابی‌پور

یکی از قطعات گروه راک تندر به سرپرستی اردوان انزابی‌پور در مستندی ساخته یک هنرمند مکزیکی -نروژی استفاده می‌شود.