اردل ارزنجان

۲۳بهمن
از ۴ تا ۱۰ اسفندماه سال جاری

از ۴ تا ۱۰ اسفندماه سال جاری

کیهان کلهر از روز چهارم اسفند ماه امسال کنسرت مشترکی را با اردل ارزنجان نوازنده باقلاما برگزار می کند.