اردشیر احمدی

07بهمن
از کارگردان‌های سرشناس حوزه ویدئوکلیپ‌های زیرزمینی

از کارگردان‌های سرشناس حوزه ویدئوکلیپ‌های زیرزمینی

موسیقی ما در خبری نوشت: «اردشیر احمدی» از کارگردان‌های سرشناس حوزه ویدئوکلیپ‌های زیرزمینی ظهر دیروز در اصفهان بازداشت شد. احمدی که این روزها درگیر برگزاری برخی کلاس‌های آموزش و تدریس ساخت ویدئو کلیپ بود، ظاهراً با حضور مأمورین انتظامی اصفهان دستگیر شده است. هنوز هیچ ارگان یا نهاد رسمی‌ای این خبر را تأیید یا تکذیب […]